Türkiye nin en iyi 10 mimarlık fakültesi

26.01.2015

Türkiye’nin en iyi 10 mimarlık fakültesi
Türkiye’de bulunan en iyi 10 mimarlık fakültesini puanlarına ve eğitimine göre sizler için sıraladık.
1-) İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
itü mimarlık fakültesi
İtü mimarlık fakültesi 1944 yılında kurulmasına rağmen İtü’de mimarlık eğitimi ilk kez sivil mimar ve mühendisler yetiştirilmek üzere 1884’de kurulan “Hendes-i Mülkiye Mektebi” ile başlamıştır.
Tavan puanı : 554.49
2-) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
odtü mimarlık fakültesi
ODTÜ Mimarlık Fakültesi ODTÜ içerisinde 3 bölümü içermektedir. 1956 yılında kurulan fakültede ilk açılan bölüm Şehir ve Bölge Planlama’dır.
Fakültenin birinci sınıfları, bütün öğrenciler için temel tasarım stüdyosu içerir. İlerleyen yıllarda ihtisas dersleri görülmektedir.
Tavan Puanı : 543.557
3-) Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Yıldız Teknik mimarlık fakültesi
Üniversite 1911 yılında Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla, Paris’teki Ecol de Conducteur’ün müfredat programı esas alınarak Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı bir okul olarak kurulmuştur. Üniversite’nin bu zamana kadar 10000’den fazla mezunu bulunmaktadır.
Tavan Puanı : 506.093
4-)Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mimar Sinan Üniversitesi mimarlık fakültesi
1883 yılında kurulan ve ülkemizde ilk güzel sanatlar eğitimi veren ilk kurum olan, Sanayi-i Nefise Mektebi’nin bünyesinde eğitime başlamış olması ve Çağdaş Türk Mimarlığını etkilemiş ve yönlendirmiş bir çok mimar yetiştirmiş eğitim geçmişinden kaynaklanan özgün birikimi.
Tavan Puanı : 506.082
5-)Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Gazi Üniversitesi mimarlık fakültesi
1966 yılında kurulan Zafer Mühendislik ve Mimarlık Özel Koleji ve 1967 de kurulan Yükseliş Koleji Özel Mimarlık Okulunun 1972 yılında birleştirilmesi ve Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi adını alması ve bu Akademinin 1982 yılında Gazi Üniversitesine bağlanması ile Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak kurulmuştur.Fakülte bünyesinde 12 amfi, 25 derslik, 44 laboratuar, 10 seminer salonu bulunmaktadır.
Tavan Puanı : 501,945
6-)Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi  mimarlık fakültesi
İzmir'de mimarlık eğitimi ilk kez 1963 yılında Buca'da kurulan Ege Özel Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulu'nda verilmeye başlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3 Temmuz 1992’de kurulmuştur. Ancak Fakültenin ilk kuruluşu ve Alsancak'taki binada faaliyete başlaması 1971 yılına kadar uzanmaktadır.
Tavan Puanı : 499.98
7-)Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi  mimarlık fakültesi
1955 yılında Trabzon milletvekillerinden Mustafa Resit Tarakçıoğlu ve arkadaşlarınca Trabzon'da “Karadeniz Teknik Üniversitesi” adıyla, “bilimsel üretimin yanında, hizmet vereceği geniş bölgenin araştirma merkezi ve laboratuarı” olacak yeni bir yükseköğretim kurumu kurulması için bir kanun teklifi hazırlanmıştır. Bu teklif, TBMM'nin 20 Mayıs 1955 günkü toplantısında 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi kuruluş kanunu olarak kabul edilmiştir.Bina Bilgisi, Yapi Bilgisi, Sehircilik, Restorasyon ve Mimarlik Tarihi Anabilim Dallarından olusan bölümümüzün akademik kadrosunda 7 profesör, 2 doçent, 15 yardımcı doçent, 3 ögretim görevlisi ve 12 arastirma görevlisi bulunmaktadır.
Tavan Puanı : 498.186
8-)Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  mimarlık fakültesi
Fakülte, 1970 yılında Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi olarak kurulmuş ve 1983 yılında Eskişehir'deki öğretim kurumlarının Anadolu Üniversitesi adı altında yapılandırılması sonucu, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi adını alarak 18.8.1993 tarihine kadar bu üniversite bünyesinde eğitim öğretimini sürdürmüştür. 18.8.1993 tarihinde Eskişehir 'deki yükseköğretim kurumlarının yeniden yapılandırılması sonucunda, yeni kurulan Osmangazi Üniversitesi'ne bağlanmıştır.
Tavan Puanı : 496.377
9-)Anadolu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Anadolu Üniversitesi  mimarlık fakültesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 1993 yılında yürürlüğe giren 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Fakülte bünyesinde, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ile Mimarlık bölümleri bulunmaktadır. Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Anadolu Üniversitesinin İki Eylül Kampüsünde, yeni ve modern binalarında hizmet vermektedir.
Tavan Puanı : 491.787
10-)Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Erciyes Üniversitesi  mimarlık fakültesi
Yükseköğretim kurulu'nun 21 Nisan 1989 gün ve 8589 sayılı kararı ile Mühendislik Fakültesi'nde açılmış olan Mimarlık Bölümü, 1991-1992 eğitim-öğretim yılında 20 öğrenci ile öğretime başlamıştır.Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 03 Temmuz 1992 gün ve 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur. Yükseköğretim kurulu'nun 29 Temmuz 1993 gün ve 14377 sayılı kararı ile fakülte bünyesinde “Mimarlık Bölümü”, “Şehir ve Bölge Planlama Bölümü” ve “Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü” olmak üzere üç bölüm açılmıştır.Fakültede bugün 1 profesör, 7 yardımcı doçent, 13 öğretim görevlisi ve 14 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 35 kadrolu öğretim elemanı görev yapmaktadır.
Tavan Puanı : 491.707

Copyright © 2014 l bymimar.com